Felső paleolitikus lakóépítmény Apc–Farkas-major lelőhelyről (Heves megye, Észak-Magyarország)

Gutay Mónika – Péntek Attila
Absztrakt

A 21-es főút bővítése miatt vált szükségessé Apc–Farkas-major megelőző feltárása és régészeti megfigyelése. A munkálatok során egy nagy kiterjedésű szarmata telep és temetőrészlet került elő. Emellett több cölöp- és karóhely nyoma látott napvilágot, amelyek feltételezhetően egy felső paleolitikus sátorszerű lakóépítményhez tartoznak. A felső paleolitikum és mezolitikum időszakából számos nemzetközi párhuzam létezik az ilyen típusú építményekre. Hazánkban viszonylag kevés régibb kőkori lakóépítmény nyomot ismerünk, ezért a szerzők szükségesnek tartják az apci lelőhelyen feltárt struktúra rövid ismertetését.


Parasztpárti demokráciaértelmezők a koalíciós években: Erdei Ferenc kontra Kovács Imre

Medgyesi Konstantin
Absztrakt

Erdei Ferenc koalíciós évekbeli demokrácia-felfogásának fontos jellemzője a polgári vagy jogállami demokrácia, a szabadságjogok rendszerére épülő demokrácia fogalmának relativizálása. Erdei demokrácia-felfogása egyértelműen a kommunista demokrácia-képhez áll közel; úgy véli, a formális szabályok nem fontosak, a lényeg a társadalom gyökeres átalakítása. Mind Erdei, mint Kovács Imre a Nemzeti Parasztpártban politizáltak Kovács 1947. februári kilépéséig. Demokrácia-értelmezésük azonban élesen szemben áll egymással. Erdei a radikális társadalom-átalakítás érdekében nem fogadja el a mindenkire egyaránt érvényes szabadságjogok alkotmányos szerepét, ezzel ellentétben Kovács Imre nagyobb fontosságot tulajdonít a jogállamiság eszméjének.


Egy elfeledett magyar „kubista”. Bánszky Sándor (1888-1918) szegedi szobrász

Nátyi Róbert
Absztrakt

A tanulmány a pályáján ígéretesen induló Bánszky Sándor (1888-1918) szegedi szobrászművész tragikusan korai halálával megszakadó művészi fejlődéséről, plasztikai munkásságáról értekezik. A világhírű kubista szobrásszal, Csáky Józseffel barátságot ápoló Bánszky 1913-ban érkezett Párizsba, hogy bekapcsolódjon a modern művészet fővárosának pezsgő szellemiségű, munkára serkentő vérkeringésébe. Az alkotó halála után, az első világháborút követő időszak viszontagságainak következtében életműve szinte teljesen szétszóródott. Több mint negyven szerencsésen megmenekült kisplasztikája, plakettje és gipszvázlata a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe került, így jelenlegi ismereteink szerint a szegedi múzeum a legnagyobb műtárgy együttessel rendelkezik a szobrásztól. A XX. század elején Párizsban élő és alkotó magyar művész kolónia modernista, kubista törekvéseket követő tagjainak munkásságára fokozódó szakmai figyelem irányul. Bánszky torzóban maradt életműve fontos tanulságokkal szolgálhat a XX. század eleji modern hazai törekvések megértésében, illetve ismereteink árnyaltabbá tételében.


21. századi múzeumpedagógia az egyetemisták szemével

Hegedűs Anita
Absztrakt

A magyarországi múzeumpedagógiai tevékenység több évtizedes lemaradásban volt a 2000-es évek elejéig a nyugat-európai és az Amerikai Egyesült Államokbeli múzeumpedagógiai gyakorlathoz, rendszerekhez képest. A 21. század elején indult meg hazánkban egy olyan aktív, rendszerszintű múzeumpedagógiai átalakulás, mely a különböző Európai Uniós pályázatok segítségével új szintre emelhette a múzeumok tanuló-ház szerepét, s magát a múzeumpedagógiai folyamatokat is. Együttműködések születtek múzeumok és közoktatási intézmények között, s gyermekek tömegei vehettek részt ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Az első pályázatok 2007-től kezdve indultak el, s mind a mai napig tartanak: a kezdeti pályázatok segítségével múzeumpedagógiai tevékenységben részesült gyermekek mára felnőttek, fiatal dolgozók és egyetemisták.


A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Könyvtára

Gyuris István Viktor
Absztrakt

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium története egészen 1809-ig nyúlik vissza, könyvtáráról viszont csak az 1881/82-es tanévtől rendelkezünk pontos adatokkal. Ebben az évben alapították meg a kor elvárásainak megfelelően az ifjusági könyvtárat. Ettől az időponttól kezdve egészen napjainkig igyekszem felvázolni az iskolai könyvtár általános képét, emellett egy bekezdés erejéig kitérek Móra Ferenc és a Szeptemberi emlék című novellából ismert Eyszrich tanár úr itt töltött éveire.